RODO

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

 

Zakład Handlowo Usługowy „UNIKAL”

Serwis Piotr Gorgiel
Grabowa 14
66-120 Kargowa

NIP: 9231148598

Zgodnie z at. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję Panią/Pana, że:

1.)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Handlowo Usługowy „UNIKAL” Serwis Piotr Gorgiel z siedzibą w Kargowej przy ulicy Sportowej 1 (66-120 Kargowa), e-mail: unikal1998Wwp.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2.) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży Panu/Pani produktów Zakładu Handlowo Usługowego „UNIKAL” Serwis Piotr Gorgiel z siedzibą w Kargowej na podstawie art. ust. 1 lit. b powyższego rozporządzenia.

3.) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy,

4.) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów,

5.) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,

6.) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń,